Entrades

Informacions rellevants inici curs 1r d’ESO

En el següent enllaç trobareu tota la informació rellevant per l’inici de curs a 1r d’ESO.

Matrícula alumnat nou ESO 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Aviat s’inicia el període de matrícula per 1r d’ESO pel alumnat nou al centre (del 13 al 17 de juliol). 
En el següent enllaç trobareu tota la informació per formalitzar la matrícula del vostre fill/a https://www.alzina.cat/matricula/

Matrícula alumnat nou Batxillerat 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Aviat s’inicia el període de matrícula del batxillerat pel alumnat nou al centre (del 8 al 14 de juliol). 
En el següent enllaç trobareu tota la informació per formalitzar la matrícula del vostre fill/a https://www.alzina.cat/matricula/

Ajuts menjador curs 2020-2021

 • S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’33€ per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2019.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2020-2021, en dos períodes de sol·licituds:

 • Període de sol·licituds de juny 2020: entre el 23 de juny i el 9 de juliol, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 10 de juliol.
 • Període de sol·licituds de setembre 2020: entre el 7 i el 20 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de setembre.
 • Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

– Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials

– Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Fer la sol·licitud telemàtica

La sol·licitud es pot fer des de qualsevol dispositiu mòbil. Un cop emplenada la sol·licitud i enviada es generarà un resguard de la sol·licitud que caldrà  signar i lliurar al   centre amb la documentació que sigui necessària.

Suport a les famílies

Normativa

 • RESOLUCIÓ Núm 4841 – 05.06.2020 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

 

 

Informacions curs 2020-2021

A continuació us detall tota la informació rellevant pel curs vinent 2020-2021

MATRICULA INTERNA

En aquest enllaç trobareu tota la informació https://www.alzina.cat/matricula/

LLIBRES IDDINK

IPADS PRÉSTEC

Enguany només recollirem els ipads de préstec de l’alumnat de quart d’ESO.
Caldrà que el porteu amb la funda i el carregador i l’entregueu a consergeria el dia 19 de juny.

 

PREVISIÓ SORTIDES

PAGAMENT MATRÍCULA Veure PDF

Aquesta informació la trobareu actualitzada al següent enllaç https://www.alzina.cat/informacions-curs-2020-2021/

Trobada virtual per resoldre dubtes sobre el Batxillerat

Dijous 28 de maig a les 17.30h farem una trobada virtual per resoldre dubtes sobre el Batxillerat.

Si hi esteu interessats, envieu-nos les vostres consultes al correu a8039057@xtec.cat i us enviarem l’enllaç Meet per a la trobada.

Es tracta de fer una sessió àgil i efectiva.

Preinscripcions Batxillerat 2020-2021

Com ja sabeu, s’ha anunciat la preinscripció dels ensenyaments obligatòris i postobligatòris del curs 2020-21.

Per als postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny

Aquí teniu l’enllaç de la nota de premsa on es recull el que es va dir.
No aporten informació sobre els  PFI, ni  les proves d’accés al GM o les específiques d’arts plàstiques i disseny, ni d’esports. Tampoc indica dates de la preinscripció dels graus d’esport.
Encara no s’ha actualitzat la informació a l’Estudiar a Catalunya. Quan la tinguem us la farem arribar.
Salutacions

Preinscripció alumnes 1r ESO curs 2020-2021

(Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar)

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig

 • Es podrà fer de manera telemàtica des del dia 13 fins al 22 de maig
 • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22

Nota de premsa del Govern

Benvolgudes famílies,

S’ha publicat un decret on es preveu un desconfinament parcial per a poder realitzar  alguns tràmits del procés de preinscripció i matrícula als centres docents.

La manera de preinscriure’s al centres educatius serà telemàtica de forma prioritària. També es podrà fer presencialment els següents tràmits:

 1. Presentació de la sol·licitud amb la documentació;
 2. Consulta dels llistats de resultats als taulers d’anuncis del centre;
 3. Presentació de reclamacions;
 4. Matrícula.

L’opció presencial es reserva per a les famílies que no puguin per alguna raó fer el tràmit telemàtic. Garantirem que en els tràmits presencials es respectin les mesures de seguretat demanades pel Departament de Salut.

Com es farà la preinscripció?

 1. Telemàtica: Caldrà emplenar i enviar la sol·licitud.  S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.
 2. Presencial:  De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. Els properes dies s’informarà al Portal de centres de les instruccions per a la utilització de la nova eina telemàtica de gestió de les cites prèvies. Els centres han de preveure la gestió telefònica de les cites prèvies, des de primer dia del termini de presentació telemàtica de les sol·licituds, per aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats.

Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);

 • cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf;
 • recordar la recomanació de portar mascareta i guants;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Quines són les dates de preinscripció?

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig
 • Matrícula: 13 a 17 de juliol

Quin serà l’horari de l’institut?

Matins: de 9:00 a 13:30h

Tardes de dimarts i de dijous: de 15:00 a 18:00h

Tant aviat com disposem dels detalls concrets del procés us ho farem saber. Estigueu atents a la web.

On podeu exposar els vostres dubtes?

Per correu electrònic a8039057@xtec.cat

Per telèfon mòbil 637358836

Per a més informació visiteu la web

Estudiar a Catalunya

 

 

Batxillerat

Informació detallada de la oferta formativa al nostre centre del Batxillerat

Jornada de portes obertes Batxillerat 2020

A aquesta sessió està adreçada tant a les famílies de l’alumnat de 4t tant del centre com de fora. Us volem donar a conèixer les opcions de modalitats i itineraris que els vostres fills/es poden escollir de cara aquesta nova etapa formativa.

DATA I HORA: Dimecres 13 de maig 2020 a les 18.00h

Es farà una reunió informativa sobre el tema:  I desprès de l’ESO…què?  Els estudis de batxillerat i la proposta que oferim al centre.