Cómo convivir con adolescentes

No importa si te dicen constantemente que les dejes en paz, necesitan tu apoyo y sentir que estás a su lado

Joc d’enigmes sobre l’obra Romeo i Julieta

Durant la setmana del 20 al 24 de maig, l’alumnat de 1r d’ESO, que havia llegit l’obra de Romeo i Julieta de William Shakespeare, va poder gaudir d’una experiència engrescadora a les classes de castellà dins de Projectes.

Es tractava d’un repte literari basat en l’obra, i que va consistir en resoldre tot un seguit d’enigmes en grups de 5 o 6 alumnes emprant un temps màxim d’una hora i 45 minuts. Aquestes proves, principalment de caire lingüístic i literari, incloïen comprensió lectora de fragments de l’obra, expressió oral, pensament lògic, treball cooperatiu i resolució de problemes, entre d’altres capacitats.

L’objectiu era aconseguir un antídot per salvar Romeo del verí que havia pres en descobrir que la seva estimada era morta. 

El grup que va aconseguir solucionar totes les proves en el menor temps possible va ser el format per la Nair Chávez, la Sofia el Karkeri, el Kevin Barzola, l’Oriol Sotil, el Gurbhej Singh i l’Adam el Bakkali de 1r d’ESO A. 

El segon equip en completar-lo van ser la Ruth Fernández, en Juanjo López, el Sergi Rios, la Nahia Fu Mena i el Gursharan Singh, també de 1r d’ESO A. 

Enhorabona!Cuidado con lo que comes en época de exámenes: cuanto más sana sea tu alimentación, mejores serán tus notas

La dieta tiene una relación directa con el rendimiento académico y ayuda a controlar el estrés

IX trobada de l’alumnat mediador de Barcelona

El passat dimecres 15 de maig el grup de mediació del nostre institut va assistir a la IX trobada de l’alumnat mediador de Barcelona.

Durant la jornada vam realitzar diferents tallers relacionats amb la bona convivència, les emocions, el diàleg, la gestió positiva dels conflictes…

Vam poder gaudir d’una jornada molt enriquidora i entretinguda on vam compartir experiències amb companys d’altres centres.

https://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?51617

Us deixem algunes fotos…

Centre sol·licitant Batxillerat Internacional (IB)

L’Institut L’Alzina ha aconseguit la categoria de centre sol·licitant* per impartir el Programa del Diploma i desitja ser autoritzat per ser una Escola del Món de l’IB. Les Escoles del Món de l’IB comparteixen una filosofia en comú: un compromís amb una educació internacional rigorosa i de qualitat que a l’Institut L’Alzina considerem important pel nostre alumnat.

*Només les escoles autoritzades per l’Organització de l’IB poden oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el Programa de l’Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys Intermitjos (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa d’Orientació Professional (POP). La categoria d’escola sol·licitant no garanteix que l’escola sigui autoritzada.

 Per obtenir més informació sobre l’IB i els seus programes visiti http://www.ibo.org.

_____

El INS L’Alzina ha adquirido la categoría de colegio solicitante* para impartir el Programa del Diploma y desea obtener la autorización para ser un Colegio del Mundo del IB. Los Colegios del Mundo del IB comparten una filosofía común: un compromiso con una educación internacional rigurosa y de calidad que consideramos importante para nuestros alumnos.

* Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden ofrecer cualquiera de sus cuatro programas académicos: el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa de Orientación Profesional (POP) . La categoría de colegio solicitante no garantiza que el colegio obtendrá la autorización.

Para obtener más información sobre el IB y sus programas, visite http://www.ibo.org.

 

____

INS L’Alzina is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme  and is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy: a commitment to high quality, challenging, international education that L’Alzina believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the IB Career-related Certificate (IBCC). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. 

For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org.

____

INS L’Alzina est un établissement scolaire candidat* en vue de proposer le Programme du Diplôme. Cet établissement souhaite devenir une école du monde de l’IB. Les écoles du monde de l’IB partagent une même philosophie: un engagement envers une éducation internationale stimulante et de grande qualité, que nous considérons importante pour nos élèves.

*Seuls les établissements autorisés par l’Organisation de l’IB peuvent proposer l’un de ses quatre programmes scolaires: le Programme Primaire (PP), le Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI), le Programme dû Diplôme ou le Programme à Orientation Professionnelle (POP). Le statut d’établissement candidat ne garantit pas que cette autorisation soit accordée.

Pour en savoir plus sur l’IB et ses programmes, rendez-vous sur www.ibo.org.

Certificació de la qualificació mitjana de l’ESO

A causa del fet que aquest any hi ha una novetat sobre l’emissió del certificat en paper de la nota mitjana de l’ESO per la preinscripció a graus i batxillerat, a continuació us detallem la informació que hi trobareu publicada a la web del Departament d’Educació sobre aquest punt.

La nota numèrica la necessitareu per poder fer la preinscripció telemàtica, la pot demanar l’alumne/a a la nostra Secretaria.

Formació professional (grau mitjà)

Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l’accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d’accés.

  • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés la qualificació mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
  • Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
  • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, l’original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
  • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/

Batxillerat

Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

Document:

  • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/

Consulta de l’identificador de l’alumne

Per fer les preinscripcions a grau mitjà, superior o al batxillerat (a un altre centre que no sigui l’alzina) us demanen l’ IDALU (Identificador de l’alumne), aquest any el Departament d’Educació a posat a disposició de les famílies i alumnat una web on el podeu consultar, és la següent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Qui té identificador?

Tots els alumnes que hagin estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016 en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l’activitat a Catalunya.

Què és l’identificador de l’alumne?

L’identificador de l’alumne és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l’activitat a Catalunya.

 

Mural sobre les dones de l’Antiguitat grega

Safo de Lesbos, Diòtima, Olímpia d’Èpir, Teano de Crotone i Aspàsia de Milet són algunes de les dones de l’Antiguitat grega els noms de les quals han arribat, malgrat la invisibilització i la desautorització històriques, fins a nosaltres.

Amb l’objectiu de conèixer-les una mica més i de valorar les seves aportacions en àmbits com la política, la literatura, la filosofia i la ciència en una època que solia confinar el sexe femení a l’espai domèstic, els i les alumnes de la matèria de Cultura clàssica de 2n de l’ESO han realitzat un petit treball de recerca sobre aquests personatges, que amb el seu exemple ens mostren que, fins i tot en els moments històrics més adversos, sempre hi ha hagut dones que han trobat un espai de llibertat.

El resultat es pot veure en el mural del Departament de Socials, al segon pis del nostre institut.

Vaga ensenyament públic 16 de maig

Benvolgudes famílies,

Us fem saber que hi ha convocada una jornada de vaga en l’àmbit de l’ensenyament per al dia 16 de maig de 2019.

No sabem quin seguiment ni quina repercussió tindrà.

El centre, seguint les instruccions que fixen els serveis mínims, romandrà obert i els alumnes que hi assisteixin seran atesos.

Si tenim més informació us la farem saber per aquest mateix canal.

TV3 I Catalunya Ràdio

Avui hem anat amb l’alumnat de primer d’ESO a TV3 I Catalunya Ràdio, en una Sortida organitzada pel Departament de Català.

Ens ha agradat conèixer per dins la televisió i la ràdio públiques, i fins I tot hem participat de públic en el programa APM I Popap se Catalunya Ràdio.

En aquest darrer programa havien convidat a l’advocada penalista Laia Serra, autora de l’informe “Las violencias de género en línea”, i tres alumnes de la comissió coeducació hi han participat.

Aquest informe és molt interessant.Ens ha fet reflexionar sobre la importància d’identificar les violències masclistes digitals,fer-nos conscients i que el nostre entorn ens ajudi a gestionar una resposta.

El cibercontrol és una pràctica present entre els joves i adolescents, el 22% de les violències masclistes de què són víctimes les dones fins als 15 anys corresponen a fets vinculats al ciberassetjament i a comentaris o gestos sexuals. Les violències digitals també poden arribar a tenir efectes físics sobre les víctimes.

Escolteu el programa, no us perdeu la intervenció de les alumnes de primer d’ESO de la comissió de coeducació:

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/com-podem-lluitar-contra-el-masclisme-a-la-xarxa/audio/1039324/