Informació sobre l’avaluació a l’ESO: un pas més cap a l’assoliment de les competències

El 4 de juliol es va publicar de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Us avancem una informació reduïda dels aspectes més rellevants sobre l’avaluació.


Perquè els vostres fills i filles siguin competents han de poder resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que els permetran assolir-ho.

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.

Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors.

Matèries de l’ESO i àmbits als que pertanyen

Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Aranès, Llengües Estrangeres i Llatí Lingüístic
Matemàtiques Matemàtic
CN: Física i Química, CN: Biologia i Geologia,

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional, Tecnologia, TIC (Informàtica) i Cultura Científica

Cientificotecnològic
CS: Geografia i Història, Cultura Clàssica, Economia i Emprenedoria Social
Música, Educació Visual i Plàstica i Arts Escèniques i Dansa Artístic
Educació Física Educació física
Cultura i Valors Ètics, Filosofia i Religió Cultura i valors

 

Àmbits transversals a totes les matèries

Les competències d’aquests àmbits es treballen a cada curs des de totes les matèries i són avaluades conjuntament per l’equip docent Digital
Personal i social

 

Funcions i instruments de l’avaluació

 Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions. Avaluar serveix als alumnes per:

 • Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés d’aprenentatge d’acord amb les característiques pròpies
 • Conèixer i posar en pràctica estratègies per superar les dificultats
 • Desenvolupar habilitats i actituds que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida

Els nois i noies progressen millor quan entenen allò que s’espera d’ells, participen en les activitats d’aprenentatge de manera activa i crítica i, conscients dels seus encerts i dificultats, prenen decisions amb relació al seu aprenentatge.

Alguns instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que poden utilitzar tant els docents com els vostres fills i filles són: carpeta d’aprenentatge, base d’orientació, observació sistemàtica, diari d’aula, prova oral i escrita, conversa o entrevista i rúbrica.

 

Canals de comunicació i participació de les famílies

Per compartir l’evolució del procés d’aprenentatge, el centre fa

Reunions col·lectives una, com a mínim, a l’inici de cada curs
Entrevistes individuals una, com a mínim, al llarg de cada curs
Informe d’avaluació un, com a mínim, al final de cada trimestre. Cada centre elabora el seu propi model per informar sobre l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau.
un altre a final de curs. Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment són:

AE: assoliment excel·lent AN: assoliment notable AS: assoliment satisfactori NA: no assoliment

Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.

Consell orientador és l’informe que conté l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumne i, si escau, indicacions personalitzades que inclouen mesures i recomanacions per al curs següent. A final d’etapa es lliura com a document oficial de l’avaluació.
Historial acadèmic és el document acadèmic que reflecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumne al llarg de l’etapa. Té valor acreditatiu dels estudis cursats. Es lliura a l’alumne al final de l’etapa.

 

El pas de curs

L’alumne…

amb tots els nivells competencials assolits passa de curs
amb alguns nivells competencials no assolits pot passar de curs si l’equip docent considera que té bones expectatives de millora i/o ve determinat pel seu PI. L’equip docent proposarà mesures personalitzades perquè l’alumne assoleixi els nivells competencials del nou curs.
excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs.
amb altes capacitats té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa. En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.

 

L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors.

La graduació de l’ESO: en finalitzar el quart curs, l’alumne obté el títol de graduat o graduada en ESO quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.

 

Programa de Beques de la Fundación Amancio Ortega

 

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA                               

Programa de Beques  dirigit a alumnes de 4t d’ESO de centres educatius espanyols que desitgin cursar 1r de Batxillerat en Canada o Estats Units.

El programa de Beques de la Fundació Amancio Ortega té l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de l’anglès i la immersió en la cultura estrangera a joves d’instituts i col·legis espanyols durant un any acadèmic. Els alumnes seleccionats conviuran amb una família d’acolliment i cursaran Grau 11 (equivalent a 1º de Batxillerat). La beca cobreix el 100% dels serveis necessaris per realitzar un curs escolar a l’estranger: viatge, taxa d’escolarització, convalidació d’estudis, allotjament i manutenció en una família d’acolliment, segur mèdic i d’accidents, i suport continuat durant els deu mesos d’estada; en cap cas la beca suposa l’aportació econòmica del valor d’aquests serveis al beneficiari.

Termini per enviar les sol·licituds

Del 24 de setembre  al 30 d’octubre de 2018

Trobaràs més informació del teu interès en els següents links:

Per més informació en el procés de participació

Pàgina web  / 900 103 651  / info@becas.faortega.org

Jornada de portes obertes de l’Associació Esportiva

L’associació esportiva de l’Alzina farà una mostra d’activitats oberta a totes les famílies perquè pugueu veure les dinàmiques i els entrenaments. Serà el dimecres 26 i dijous 27, a les pistes de l’Alzina, de tres quarts de cinc fins a dos quarts de nou (veieu l’horari adjunt).

Hi esteu tots convidats!

Recordeu instal·lar TokApp School

Com ja sabeu, a l’Institut L’Alzina volem contribuir a l’estalvi de paperi per millorar la comunicació amb les famílies. Per aquest motiu anirem reduint progressivament les circulars en paper i us enviarem la informació que necessiteu (avisos, notificacions …) a través d’aquesta plataforma de comunicació.
ÉS MOLT IMPORTANT que instal·leu l’ App al vostre mòbil. 
Si en algun moment canvieu el número de mòbil o el correu electrònic cal que ho comuniqueu a Secretaria, sigui personalment o enviant un missatge a l’adreça de l’institut  ( a8039057@xtec.cat).
Què heu de fer?
 1. Entreu a la botiga App Store, Google Play Store del  vostre telèfon o tauleta

Google Play Store

App Store

2. Cerqueu l’aplicació de Tokapp  School

3. Descarregueu-vos l’app de Tokapp School

4. Registreu-vos amb un nom d’usuari i el vostre número de telèfon (el mateix que ens consti a Secretaria)

Per a qualsevol dubte o consulta, contacteu amb el servei tècnic de TokApp School. Tel.: 917 372 901

www.tokappschool.com

Més informació a    http://www.tokappschool.com/Ayuda

Adolescente y adulto joven con enfermedad grave: una intervención sanitaria, social y educativa

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Cuidados Paliativos

Me interesa

¡Las primeras 200 plazas son gratuitas!

La jornada Adolescente y adulto joven con enfermedad grave: una intervención sanitaria, social y educativa analiza las particularidades de la atención que requieren estos pacientes y su entorno, para las que los profesionales sanitarios y de la educación no tienen una formación específica.

 

OBJETIVOS
1 | Conocer las necesidades específicas de los adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades graves.
2 | Proporcionar herramientas para atender mejor al que sufre, sea enfermo o familiar.
3 | Fomentar la atención holística desde los diferentes ámbitos de intervención.

 

CONTENIDOS

 • Proceso de enfermedad.
 • Comunicación.
 • Abordaje integral.

*Consulta el programa

 

DIRECCIÓN

Gala Serrano
Jefe asistencial del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Sergi Navarro
Pediatra Responsable Asistencial del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
COORDINACIÓN

Daniel Toro
Psicólogo del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Lucía Navarro
Pediatra del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Àlex Rodríguez
Pedagogo y maestro de Educación Primaria.

Programa Salut Integral – Programa SI!

El Programa SI!

Un programa d’intervenció escolar dirigit a nens i nenes de 3 a 16 anys amb un clar objectiu: demostrar que l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscs de patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida en l’edat adulta.

El principal factor de risc cardiovascular, tant en adults com en edat infantil, és l’obesitat juntament amb els factors associats com la diabetis i la hipertensió, fruit d’una alimentació inadequada d’uns nivells baixos d’activitat física. A més, altres factors de risc de les malalties cardiovasculars, típicament estudiats en poblacions adultes, també comencen a estar presents en la població infantil espanyola.

El Programa SI! neix de la voluntat del Dr. Valentí Fuster de promoure la salut cardiovascular amb l’objectiu d’ensenyar a mantenir hàbits de vida adequats i durant tota la vida.

La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar en la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç i que les intervencions escolars són les més efectives.

Per ajudar-vos a entendre el sentit i la filosofia del programa, teniu aquesta senzilla Guia SI!

http://www.programasi.org/ca/

 

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:

 • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
 • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

A qui va dirigit

Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Terminis

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 d’agost al 27 de setembre de 2018

Tipus d’ajuts

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta:

– Ensenyament: fins a 862 €
– Transport escolar: fins a 617 €
– Menjador escolar: fins a 574 €
– Residència escolar: fins a 1.795 €
– Transport per a trasllat de cap de setmana (alumnes interns en centres d’educació especial): fins a 442 €
– Transport urbà: fins a 308 €
– Llibres i material didàctic d’educació primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica: fins a 105 € (per a la resta de nivells de l’ensenyament postobligatori: fins a 204 €)
– Reeducació pedagògica o del llenguatge: la que en cada cas es fixi com a necessària i suficient amb un límit màxim de 913 € per a cada una.

Alumnes que pertanyen a famílies nombroses i que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de conducta:

– Transport interurbà: fins a 617 €
– Transport interurbà: fins a 308 €
– Menjador escolar: fins a 574 €

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

– Assistència a programes específics: fins a 913 €

 

Sol·licitud per internet

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2018

 

Més informació

Trobareu tota l’informació en aquest link http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

 

 

 

Nova informació ajuts menjador

Avui dimecres 12 de setembre ja ha estat publicada la llista d’admesos i denegats amb la quantitat concedida (el càlcul del nombre de dies totals adjudicats s’informarà a la resolució definitiva). Passeu pel centre (la llista amb els codis està penjada al suro del vestíbul). Les famílies a les quals se us ha denegat l’ajut menjador podeu passar a aportar documentació i/o a formular al·legacions per la secretaria de l’institut fins al 20 de setembre.

Us informem que s’ha ampliat el termini per a la presentació de les peticions d’ajuts menjador, exclusivament per aquell alumnat de nova incorporació que justament esteu matriculant aquests dies.
Termini per a les famílies: 21 de setembre
Termini per a les escoles: 25 de setembre

FONS SOCIAL
Aquelles famílies que van demanar l’ajut del fons social i que la seva resolució encara estigui pendent, poden demanar l’ajut ordinari. Si finalment els hi concedeixen, farem en canvi nosaltres.

Reunions de famíles curs 2018-2019

Benvolgudes famílies,

Us anunciem les dates de les reunions de famílies:

 • Dimecres 19 Reunió de famílies de 1r, 2n  d’ESO a les 18:00h
 • Dimecres 26 Reunió de famílies de  3r, 4t d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat a les 18:00h

És important que assistiu per tal de poder estar assabentats de les novetats d’aquest curs.

A les reunions us donaran usuari i contrasenya per a l’aplicatiu de tutoria (es renova cada curs).  Per a aquells qui no pogueu venir us el farem arribar en un sobre tancat i publicarem tota la informació en aquesta pàgina web posteriorment.

Equip directiu.

Presentació a les famílies de les activitats de l’associació esportiva de l’Alzina

Benvolgudes famílies,

Us fem saber que dilluns 17 de setembre a les 18;ooh tindrà lloc la presentació de les activitats de l’associació esportiva Alzina. La reunió es farà al mateix institut. Totes les famílies hi esteu convidades.

Us hi esperem.