• Biblioteca.
 • Aula d’autoaprenentatge d’idiomes.
 • Aula de Dibuix.
 • Aula d’Informàtica.
 • Aula de Música.
 • Aula de Tecnologia.
 • Laboratoris: Física, Química i Ciències naturals.
 • Tres carros de portàtils.
 • Canó, pissarra digital i so a totes les aules.
 • Pista esportiva.
 • Gimnàs.
 • Ús del poliesportiu de Manigua
 • Servei de menjador.