Benvingut al nostre institut

L’INS l’Alzina és un model d’escola preocupada per l’ensenyament, l’aprenentatge, el rendiment i el benestar de tot l’alumnat, sense exclusió. Aquesta preocupació es concreta a oferir un servei de qualitat i aconseguir el millor desenvolupament individual i social de tots els i les nostres alumnes, en funció dels objectius d’excel·lència del Departament d’Educació i de l’entorn, de l’educació de qualitat, de la cohesió social i de respecte del medi. De la mateixa manera es pretén aconseguir la satisfacció professional dels que s’hi dediquen, la confiança i participació dels pares i la corresponsabilitat amb l’entorn.

ESTIL METODOLÒGIC

Treballem a través de:
 • La nostra pràctica educativa té com a eix central l’alumnat.
 • Volem formar alumnes que desenvolupin la seva personalitat en totes les competències que una societat canviant com la nostra els exigirà.
 • És per aquest motiu que l’acció tutorial, el treball en equip del professorat i la contínua formació i actualització didàctica és part de la vida del centre.
 • Un projecte de centre que compta amb les persones i recull les millors iniciatives de tots els que hi participen.
Quin tipus de centre?
 • Obert: on es treballa més enllà de l’àmbit acadèmic i es té molt present l’educació per formar persones amb valors. On es valora el treball i l’esforç i s’exigeix els alumnes en funció de les seves capacitats.
 • Participatiu: promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la seva presa de decisions.
 • Arrelat: promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de l’entorn.
 • Transformador: promou el progrés de les persones.
 • Innovador: adopta mètodes didàctics propis i motivadors. Un centre que preocupat per treure’n el màxim de cada alumne/a.
 • Acollidor: promou una relació propera entre les persones i un ambient que la faci possible.
 • Orientador: orienta per tal que els alumnes es motivin i millorin la qualitat del seu aprenentatge. Els dóna pautes per promoure l’autoconeixement, per avançar adequadament.
Com a centre innovador

El centre participa en diferents projectes de millora:

 • Xarxes pel canvi pel canvi.
 • Centre pilot GEP (Grup experimental plurilingüe)
 • Introducció progressiva de l’anglès en continguts curriculars no lingüístics.
 • Pla d’Acció Tutorial.
 • Projecte de mediació.
 • Pla d’Atenció a la Diversitat.
Què volem?

El nostre objectiu és promoure la formació integral dels alumnes a través de l’esforç i l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics, actius envers la societat i oberts al món.

Per aconseguir-ho, apliquem un projecte educatiu dirigit a potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives i les competències científiques, socials, artístiques i participatives de l’alumnat, que promou l’ús de les TIC per afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir del desenvolupament de les potencialitats de cada alumne.

També promovem:

 • Una bona convivència basada en el respecte mutu.
 • Una bona comunicació i corresponsabilitat amb les famílies.