Excel · lència i cohesió social

L’IES l’Alzina és un model d’escola preocupada per l’ensenyament, l’aprenentatge, el rendiment i el benestar de tot l’alumnat, sense exclusió.

La innovació educativa és un element que exerceix de motor del nostre centre. Cal conèixer els nous plantejaments pedagògics i les noves estratègies d’ensenyament-aprenentatge per tal de poder valorar si és oportú aplicar-les al nostre centre.

Per altra banda volem que l’institut tingui elements diferenciadors que el defineixin, que li confegeixin personalitat pròpia i valor afegit i que li proporcionin projecció exterior.

En aquesta línia mantenim el nostre interès en participar en projectes d’innovació educativa i recerca. Aquest interès es concreta en la participació en diferents propostes:

  • Participació en la Xarxa d’Eines pel canvi..
  • Treball sistemàtic en la comissió d’innovació educativa del centre.
  • Creació, amb participació conjunta de famílies i alumnat, de la comissió TAC.
  • Participació en propostes d’investigació de les universitats: “Bojos per la ciència”, treball de recerca al batxillerat amb assessorament de la UB ( Recerca Fundació Solidaritat).