Sra. Isabel Balaguer

DIRECTORA

Sr. David Febrer

CAP D’ESTUDIS

Sra. Maria Antònia Roca

COORDINADORA PEDAGÒGICA

Sra. Mireia Cebrian

SECRETARI