A la web del Consorci i del Departament d’Ensenyament teniu tota la informació actualitzada.

CONTACTE

a8039057@xtec.cat

93 340 98 50

HORARI 9 a 14h

11 al 17 de maig de 2021