PREVISIÓ SORTIDES i PAGAMENTS

Aclariments sobre el pagament del material:

Arrel dels dubtes de les famílies sobre la petició al desembre dels 30€ restants de la quota de material (de 60€), us fem saber que a l’Institut L’Alzina, des de l’equip directiu no demanem cap quota addicional de material sinó la mateixa de cada curs. Que, donades les circumstàncies adverses motivades per la pandèmia que han provocat dificultats econòmiques en moltes famílies,  vam intentar reduir aquesta quota a la meitat per si finalment el curs era telemàtic.

Per tant, en la matrícula del curs 2020-2021 vam cobrar només 30€ enlloc dels 60€ habituals. Com que el curs és presencial i no volem deixar de fer activitats pràctiques i dinàmiques ni a les aules, ni als tallers, ni als laboratoris, us demanem ara que pagueu la meitat de la quota que no vau aportar inicialment. És a dir, que de material estaríeu pagant els mateixos 60 euros que demanem cada curs acadèmic. Aquests diners es fan servir per comprar els materials que necessitem per al bon funcionament dels tallers i dels laboratoris, així com a projectes i en activitats de tutoria.

Ja al Consell Escolar de finals del curs passat es va dir que els 30€ es revisarien, per a no comprometre el pressupost de l’institut. I és justament el que hem hagut de fer.
Us demanem que confieu en nosaltres, que  podeu estar ben segures que invertirem aquests diners en material fungible necessari per al bon funcionament del centre i que incidirà directament en les activitats d’ensenyament/aprenentatge de tot l’alumnat.
En fer el tancament de l’any, al març, tindreu la informació que desitgen. Us explicarem la quantitat de diners que les famílies heu aportat i els justificarem les compres que hem fet amb aquests diners. Encara no seran dades definitives (seguirem fent compres per als vostres fills i filles fins al juny del 2021, i el pressupost es tanca per anys naturals).
En definitiva: aquest curs 2021-2021 no us hem demanat més diners en concepte de material.
Us agraïm la vostra comprensió.

Aquest curs no cobrarem cap quota de sortides. Les sortides s’aniran pagant segons com es desenvolupi el curs. La quota de material és tant per ESO com per batxillerat.