NORMES SOBRE LA UTILITZACIÓ D’APARELLS ELECTRÒNICS A L’INSTITUT