Aquí trobareu tota la informació de l’oferta de compra de l’iPad on l’Institut fa d’intermediari amb l’empresa Microgestió.

IMPORTAT. En el curs 17-18 vam detectar que algunes fundes no tanquen correctament, si ho detecteu en l’ iPAD del vostre fill/a, heu de contactar per email lrey@alzina.cat amb Luis Rey, el Responsable d’Informàtica.

FAMÍLIES 1r d’ESO CURS 2019-2020

FORMULARI TANCAT

Tal com expliquem en el moment de la matrícula, el primer que heu de fer és omplir el formulari que trobareu en el següent enllaç http://www.alzina.cat/ipad/formulari1920 d’aquesta manera podrem controlar que tot l’alumnat a l’inici de curs disposi del seu iPad.

Un cop el tingueu omplert i enviat, heu de seguir les següents instruccions, segons la vostra opció:

OPCIÓ COMPRA

L’opció de compra a través de l’Institut ja està desactivada, la família de 1r que vulgui fer la compra ha d’anar directament a la botiga de Microgestió:

Microgestió Barcelona

Horari

Dilluns a Divendres:
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Dissabte:
de 10:00 a 14:00
Direccio

C/ València 87-89
08029 Barcelona
Metro: L5 Hospital Clínic

Fer el primer pagament de la quota de 145€ o la totalitat de 435€ al compte del Banc Sabadell ES17 0081 0084 1300 0125 8131 i omplir un altre formulari per tenir les vostres dades fiscals i així l’empresa Microgestió us pugui enviar la factura per email.

Anar al formulari FORMULARI TANCAT

La comanda es farà efectiva en el moment que tinguem el comprovant del primer pagament. Els iPads seran entregats al setembre a cada alumne (ja us informarem del dia). L’institut només actua com a intermediari (guarda en dipòsit les quantitats ingressades per les famílies, que anirem transferint íntegrament a Microgestió).

OPCIÓ PRÉSTEC

Per les famílies que no podem comprar l’iPAD (famílies amb problemes econòmics greus), l’institut disposa d’iPADs de préstec per a tot el curs.

Per fer efectiva la comanda heu de descarregar i omplir el contracte de préstec i portar-lo a Secretaria amb el pagament de la fiança.

La família aporta 20 euros en concepte de fiança, que els serà retornada en acabar el curs si tot està correcte. En cas de trencament, la família haurà de fer-se càrrec de la totalitat de l’import de la reparació abans de rebre un altre ipad de préstec.

Què he de fer en cas de trencament?

Els alumnes de 1r ESO tenen 3 anys d’assegurança i els de 2n ESO, les famílies que vam optar per la seva renovació.

Heu d’omplir el formulari de l’empresa asseguradora que es diu Garante

https://www.garante.es/alta-de-siniestro/

Normes d’utilització del IPAD a l’aula


PER FER UN BON ÚS

Cal començar recordant dos principis fonamentals, sabuts de tots:

 • El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.
 • L’iPad, a l’escola, és una eina de treball.

És un treball conjunt de les famílies i dels professors explicar i fer complir aquestes normes.

 1. Els iPads han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els iPads no s’endollaran durant les classes, si no es descarrega la bateria.
 2. Els iPads han de portar funda per a reduir els efectes dels possibles accidents.
 3. Per poder fer útil aquesta eina, cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dóna el professorat en cada moment.

Hi ha dues opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

 1. L’iPad s’utilitza sempre i, per tant, cal tenir-lo a punt .
 2. L’iPad s’utilitza en funció del que diu el professor/a a l’inici de la classe. L’alumne el té guardat a la motxilla.

En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumne ha utilitzar l’iPad. Mentre el professor/a explica, els iPads han d’estar guardats. Així mateix, cal tenir sempre paper i llapis a mà perquè si falla l’iPad no es quedin sense treballar.

 1. En horari escolar, els iPads són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’iPad de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues… Només si el professor/a ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma.

No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la nota de la matèria corresponent. A més el professorat podrà retirar l’iPad quan se’n faci un mal ús.

 1. No es poden fer servir els iPads als passadissos ni al pati. Tampoc entre classe i classe. Només podem utilitzar els iPads a les aules i a la biblioteca (únicament per fer deures). A les guàrdies no es farà ús de l’iPad si no hi ha una indicació expressa del professor/a que encarrega la feina.
 2. Els iPads han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a.
 3. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a “Google Drive”.
 4. Acompanyant l’iPad s’han de portar auriculars, tot i que tan sols es podran fer servir quan el professorat ho demani.
 5. En els canvis de classe els iPads no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari. Els iPads oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor el més aviat possible.

Penseu que els iPads són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.

Així doncs, FEU-NE UN BON ÚS