iPad


Aquí trobareu tota la informació de l’oferta de compra de l’iPad on l’Institut fa d’intermediari amb l’empresa Microgestió.

Aquesta oferta només es aplicable als alumnes de 1r ESO i de l’Aula Oberta.

IMPORTAT. Hem detectat que algunes fundes no tanquen correctament, si ho detecteu en l’ iPAD del vostre fill/a, heu de contactar per email lrey@alzina.cat amb Luis Rey, el Responsable d’Informàtica,

Podeu descarregar-vos els següents documents:

OPCIÓ COMPRA

L’opció de compra ja no està disponible des de l’Institut, les famílies que vulguin aprofitar aquesta oferta i fer la compra, heu d’anar directament a la botiga de Microgestió.

Direcció: Carrer de València, 87, 08029 Barcelona

Telèfon: 934 54 10 01

Pàgina web: https://microgestio.com/

OPCIÓ PRÉSTEC

Per les famílies que no volem comprar l’iPAD, l’institut disposa d’iPADs de préstec per a tot el curs.

Per fer efectiva la comanda heu de descarregar i omplir el contracte de préstec i portar-lo a Secretaria amb el pagament de la fiança.

La família aporta 20 euros en concepte de fiança, que els serà retornada en acabar el curs si tot està correcte. En cas de trencament, la família haurà de fer-se càrrec de la totalitat de l’import de la reparació abans de rebre un altre ipad de préstec.

Què he de fer en cas de trencament?

Els alumnes de 1r ESO tenen 3 anys d’assegurança i els de 2n ESO, les famílies que vam optar per la seva renovació.

Heu d’omplir el formulari de l’empresa asseguradora que es diu Garante

https://www.garante.es/alta-de-siniestro/

Normes d’utilització del IPAD a l’aula


PER FER UN BON ÚS

Cal començar recordant dos principis fonamentals, sabuts de tots:

 • El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.
 • L’iPad, a l’escola, és una eina de treball.

És un treball conjunt de les famílies i dels professors explicar i fer complir aquestes normes.

 1. Els iPads han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els iPads no s’endollaran durant les classes, si no es descarrega la bateria.
 2. Els iPads han de portar funda per a reduir els efectes dels possibles accidents.
 3. Per poder fer útil aquesta eina, cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dóna el professorat en cada moment.

Hi ha dues opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

 1. L’iPad s’utilitza sempre i, per tant, cal tenir-lo a punt .
 2. L’iPad s’utilitza en funció del que diu el professor/a a l’inici de la classe. L’alumne el té guardat a la motxilla.

En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumne ha utilitzar l’iPad. Mentre el professor/a explica, els iPads han d’estar guardats. Així mateix, cal tenir sempre paper i llapis a mà perquè si falla l’iPad no es quedin sense treballar.

 1. En horari escolar, els iPads són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’iPad de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues… Només si el professor/a ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma.

No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la nota de la matèria corresponent. A més el professorat podrà retirar l’iPad quan se’n faci un mal ús.

 1. No es poden fer servir els iPads als passadissos ni al pati. Tampoc entre classe i classe. Només podem utilitzar els iPads a les aules i a la biblioteca (únicament per fer deures). A les guàrdies no es farà ús de l’iPad si no hi ha una indicació expressa del professor/a que encarrega la feina.
 2. Els iPads han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a.
 3. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a “Google Drive”.
 4. Acompanyant l’iPad s’han de portar auriculars, tot i que tan sols es podran fer servir quan el professorat ho demani.
 5. En els canvis de classe els iPads no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari. Els iPads oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor el més aviat possible.

Penseu que els iPads són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.

Així doncs, FEU-NE UN BON ÚS