• Una biblioteca.
 • Una aula de Tecnologia.
 • Una aula de Música.
 • Tres laboratoris: un de Física, un de Química i un altre de Ciències naturals.
 • Una aula de Dibuix.
 • Una aula d’Informàtica.
 • Tres carros de portàtils.
 • Canó, pissarra digital i so a totes les aules.
 • Una aula d’autoaprenentatge d’idiomes.
 • Una pista esportiva.
 • Un gimnàs.
 • Ús del poliesportiu de Manigua
 • Menjador.