Certificat nivell català

Requeriments

  • Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària).
  • No haver estat exempt de català.
  • Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs). Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.
  • Si has nascut abans del 1972 i vols obtenir el certificat de català tens que dirigir-te al Consorci d’Educació.

Com es sol·licita?

Portar a la Secretaria del centre la sol·licitud complimentada (pots descarregar-la aquí) i la documentació que s’indica a la taula d’equivalències amb el DNI de la persona que sol·licita el certificat .

No cal que vingui el titular personalment.

Documentació a aportar i Taula d’equivalències

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

 

Cal haver estudiat a Catalunya

Documents que cal presentar

NIVELL B

EGB / FPI EGB DNI, Llibre d’EGB o certificat acreditatiu*
ESO Totalitat de l’ ESO i, com a mínim, quatre cursos de l’educació primària a centres de l’Aragó. DNI, Llibre d’ESO o certificat acreditatiu*

NIVELL C

BUP Tota l’EGB i BUP DNI, Llibre d’EGB i Llibre de BUP o certificat acreditatiu*
FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 DNI, Llibre d’EGB, Títols de FP1 i FP2 i certificat acreditatiu*
BATXILLERAT 3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols entre ESO i BATX DNI, Llibre d’ESO i Llibre de Batxillerat o certificat acreditatiu*
ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO DNI, Llibre d’ESO i de Primària o certificat acreditatiu*

*certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d’escolaritat, heu d’anar a l’escola o institut on vau estudiar la primària/secundària/batxillerat, per demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d’escolaritat i la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana”

Aquí podeu consultar la normativa de la Generalitat de Catalunya i la web d’ Equivalències i acreditació de coneixements de català

Termini de lliurament del certificat?

7 dies laborals des del lliurament de la sol·licitud.