CALENDARI ESCOLAR CURS 2018/2019

Segons el calendari oficial per al curs acadèmic (Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i el Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària), l’activitat docent començarà el dia 12 de setembre 2018 i finalitzarà el dia 21 de juny de 2019.

Durant el curs 2018-2019, els períodes de vacances escolars seran:

  • NADAL: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
  • SETMANA SANTA: Del Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Altres dies festius dins el període escolar són:

  • 24 de setembre 2018 (Mercè)
  • 12 d’octubre 2018 (dia de l’hispanitat)
  • 1 de novembre 2018 (Tots Sants)
  • 6 de desembre 2018 (dia de la Constitució)
  • 10 de juny 2019  (Pasqua Granada)

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, els quals ja han estat aprovats pel nostre Consell Escolar, i són:

  • divendres 2 de novembre 2018
  • divendres 7 de desembre 2018
  • dilluns 4 de març 2019