SORTIDA DINTRE DE L’HORARI ESCOLAR

És necessari que els alumnes d’ESO marxin del centre en hores diferents a l’hora de sortida acompanyats per algun familiar.

SORTIDA DIA FIX A LA SETMANA

L’alumnat que, un cop siguin al centre i hagin de sortir en horari fix per algun tractament de forma regular, al llarg del curs han de tenir emplenat aquesta autorització com a credencial. Cal que la doni al seu tutor de classe i aquest després la passarà a secretaria per tal de guardar-la a l’expedient de l’alumne.

Descarregar document