Des d’aquest curs 2018/2019 l’Institut gestiona el lloguer dels armariets.

És opcional i dóna dret al lloguer d’un armariet situat a l’exterior de la classe i on el vostre fill/filla pot guardar el seu material escolar.

QUOTA

La quota del lloguer és de 35€ per armariet i curs.

RESERVA

La primera tanda de reserves es fa ver amb la matrícula i la segona, amb el número de les taquilles sobrants, es va oferir a tot l’alumnat al mes de setembre.

Encara hi ha 4 armariets lliures. Les famílies que estiguin interessades, han d’omplir aquest document i lliurar-lo a Secretaria amb el comprovant del pagament (al PDF trobareu les instruccions pel pagament).

TANCAMENT

Pel tancament correcte de l‘armariet amb cadenat, aquest ha de tenir les següents especificacions (el més important és que la part cilíndrica, en forma de U, ha de tenir 5mm de diàmetre):