Entrades

PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT ( només per a alumnes nous)

Preinscripció de batxillerat 2017-2018 del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos

Els alumnes que estan fent quart d’ESO al centre i desitgen fer batxillerat tenen plaça assegurada a l’Alzina. Els alumnes rebran un full a tutoria per fer la tria de matèries optatives.
Per als alumnes nous, la preinscripció serà del 16 al 31 de maig (ambdós inclosos). L’horari d’atenció de secretaria és de 9.00h a 14.00h i les tardes de dimarts 16, dijous 18 i dimarts 22 de 15:00 a 17:00h.

(lliurament de la documentació: a la secretaria del centre)

 1. Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
 2. Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger o passaport.
 3. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen)
 4. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 5. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 6. Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat calculada amb dos decimals.
 7. Full tria de matèries de modalitat i optatives del batxillerat que l’alumne vol fer.
 8. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 9. Alumnes amb malalties cròniques que afectin al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent que indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada la malaltia i indiqui quina és.
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2017/2018
Presentació de sol·licituds del 16 al 24 de maig
La tramesa de sol·licituds per internet es pot fer fins el dia 24 de maig i presentar la documentació en paper al centre que es demana en primer lloc fins el 26 de maig.
Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional 6 de juny
Presentació de reclamacions del 7 al 9 de juny
Publicació de la llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions 14 de juny
Sorteig públic del número de desempat 15 de juny
Publicació de les llistes ordenades definitives 19 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 3 de juliol
Període de matriculació o confirmació de matrícula del 4 a l’11 de juliol
Període de matriculació extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre prèvia reserva de plaça Abans de l’inici del curs vinent

Aquí us podeu descarregar la informació i la documentació necessària.
I per a més informació, consulteu la web del Consorci d’Educació de Barcelona, secció Famílies.

BTX Full informatiu pares – documentació
Preinscripció Batxillerat.

BATX – cartell 2017-2018

Sol·licitud de preinscripció batxillerat

full tria matèries 1r BTX

full tria matèries 2n BTX

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

PREINSCRIPCIÓ 2017-2018

Des del 24 de març fins al 4 d’abril (ambdós inclosos) podeu venir al centre a entregar la documentació per a la preinscripció del vostre fill o filla.  L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14.00 i les tardes del 28 i 30 de març de 15.00 a 17.00.  Al següent enllaç trobareu tota la informació necessària.

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Aquí us deixem uns enllaços que esperem us facilitin tot el procés.

Criteris d’admissió i documentació necessària (informació general)

Imprès:

sol·licitud preinscripció 17-18

Resolució sobre el procés de preinscripció i matrícula:

Resolució sobre preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2017-2018

Llistat de centres adscrits:

PRIESO_AdscripcionsOrigenDesti_1718
Telèfon de contacte: 93 340 98 50

Preinscripció i matrícula per al curs 2014/2015

Friendship_by_rebela_wantedDes del dia 11 de març fins al dia 21 de març es obert el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció als ensenyaments obligatoris.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

A la web del Consorci d’Educació de Barcelona trobareu totes les informacions que cal tenir en compte en aquest procés. També podeu disposar del full de preinscripció i la informació necessària a la Consergeria del centre.

Així mateix us volem agrair la confiança dipositada en el nostre centre i que ens vareu manifestar amb la vostra assistència a la Jornada de Portes Obertes. Moltes gràcies a totes les famílies amb qui vàrem compartir aquell dia. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

L’horari de lliurament de les preinscripcions a la Secretaria del centre:

 • De dilluns a divendres de 8,30 a 14 hores
 • Dimarts 18 i dijous 20 de 8,30 a 17 hores

L’Equip Directiu

Informacions sobre la preinscripció de BTX

Calendari

 • Publicació de l’oferta: 10 de maig del 2013.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 23 de maig de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 5 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 5, 6 i 7 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny de 2013.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 28 de juny de 2013.
 • Matrícula:
  • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l’avaluació de setembre: de l’1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
  • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendent de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

Altres informacions d’interès


Preinscripció 2012

Benvolgudes famílies;

Som a l’equador del període de preinscripció per al proper curs 2012/2013.  Al llarg d’aquests dies se us poden presentar diferents dubtes o neguits. Si aquest és el cas sapigueu que podeu posar-vos en contacte amb nosaltres bé al correu direccio@alzina.cat bé al telèfon 933409850.

Us recordem que les totes les escoles adscrites tenen els mateixos punts d’adcripció. Aquestes escoles són:

 • Escola Doctor Ferran i Clua.
 • Escola El Sagrer.
 • Escola Emili Juncadella.
 • Escola Pegaso.
 • Escola Pompeu Fabra.

Preinscripció i matrícula curs 2012-2013

En aquests enllaços trobareu informació que us pot resultar útil de cara al procés de preinscripció i matrícula per al curs 2012-2013.

L’institut té adscrites les escoles de primària: Escola D. Ferran i Clua, Escola El Sagrer, Escola Pompeu Fabra, Escola Emili Juncadella i Escola Pegaso.Primer d'ESO

Tot l’alumnat d’aquestes escoles té els mateixos punts d’adscripció.

 

 

 

Preinscripció batxillerat 2011-2012

Ja està obert el període de preinscripció per al batxillerat del curs vinent. Aquest curs oferirem 19 places a primer de batxillerat i 19 places a segon de batxillerat per a alumnes nous. Els alumnes de l’institut tenen la plaça assegurada.

Calendari

 • Publicació de l’oferta: 6 de maig del 2011
 • Període de presentació de sol•licituds: del 9 al 20 de maig del 2011, a la secretaria del centre en horari de 9 a 14 hores.
 • Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig del 2011
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol•licituds: 1 de juny de 2011 a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). El resultat es difon a partir de les 12 h.
 • Termini per presentar reclamacions: 1, 2 i 3 de juny de 2011
 • Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 8 de juny de 2011
 • Publicació de l’oferta definitiva: 21 de juny de 2011
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 23 de juny de 2011
 • Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol de 2011

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l’alumne o l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’educació secundària obligatòria o a altres estudis que permeten l’accés al batxillerat, o bé l’original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol•licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana* dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

Full de preinscripció

Podeu trobar més informació a:

 

Resultat de la preinscripció

S’ha publicat en el tauler d’anuncis de l’escola la llista d’alumnes admesos i la llista d’alumnes assignats. Al contenir informació de caràcter personal no és possible publicar al llista a la nostra pàgina web. La puntuació assignada i el número de preinscripció assignat pel Departament d’Ensenyament es pot veure a: Consulta dels resultats de la preinscripció.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Període de matriculació 6 al 10 de juny

Un cop acabada la preinscripció tots els alumnes i les alumnes tenen assignada una plaça en un centre però es imprescindible que formalitzin la matrícula en el centre assignat dins el període de matriculació.

 

Llista de preinscripció baremada

S’ha publicat en el tauler d’anuncis de l’escola la llista de sol·licituds baremada. Es poden fer reclamacions a la llista del 16 al 18 de març.

Al contenir informació de caràcter personal no és possible publicar al llista a la nostra pàgina web. La puntuació assignada i el número de preinscripció assignat pel Departament d’Ensenyament es pot veure a: Consulta dels resultats de la preinscripció.

Número de desempat

El número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat és el 17.642.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Termini per presentar reclamacions del 16 al 18 de març
 • Publicació de la llista baremada definitiva 23 de març
 • Publicació de l’oferta definitiva de places 8 d’abril
 • Publicació de les llistes d’admesos 2 de maig
 • Període de matriculació 6 al 10 de juny

Un cop acabada la preinscripció tots els alumnes i les alumnes tenen assignada una plaça en un centre però es imprescindible que formalitzin la matrícula en el centre assignat dins el període de matriculació.

Preinscripció curs 2011-2012

Ja està oberta la preinscripció per al curs 2011-2012.

El període per presentar les sol•licituds és del 14 al 25 de febrer. Trobareu l’imprès a la consergeria del centre i l’heu d’entregar a la secretaria de 9 a 14 h. També les tardes dels dijous 17 i 24 de 15.30 a 17.30 h.

Imprés de preinscripció i Full informatiu preinscripció 2011/2012

Documentació que cal presentar:

A. Documentació imprescindible a presentar per tothom

 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l’alumne o l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
 • Original i còpia del Carnet de vacunacions.
 • Original i còpia del DNI o NIE dels pares o tutors.

B. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat al•legats a la sol•licitud

Criteris de prioritat i barem:

Quan el nombre de sol•licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics de l’etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Les sol•licituds que queden empatades s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

Criteris específics

Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.

Criteris generals

 • Si en el moment en què es presenta la preinscripció, l’alumne o l’alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin: 40 punts.
 • La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat o escolaritzada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet.
 • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal del centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
 • Quan el pare o la mare, el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
 • Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Si l’alumne o l’alumna forma part d’una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne o l’alumna té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
 • Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà de l’alumne/a han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol•licitud: 5 punts.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Presentació de sol·licituds del 14 al 25 de febrer
 • Publicació de la llista de sol·licituds baremada 15 de març
 • Sorteig públic del número de desempat 15 de març
 • Termini per presentar reclamacions del 16 al 18 de març
 • Publicació de la llista baremada definitiva 23 de març
 • Publicació de l’oferta definitiva de places 8 d’abril
 • Publicació de les llistes d’admesos 2 de maig
 • Període de matriculació 6 al 10 de juny

Un cop acabada la preinscripció tots els alumnes i les alumnes tenen assignada una plaça en un centre però es imprescindible que formalitzin la matrícula en el centre assignat dins el període de matriculació.

Més informació a: Generalitat de Catalunya. Preinscripció 2011-2012.

Centres Adscrits

 • Col·legi Dr. Ferran i Clua
 • Col·legi Emili Juncadella
 • Col·legi Pegàs
 • Col·legi Pompeu Fabra
 • Col·legi El Sagrer

Zona de proximitat


El districte de Sant Andreu i les zones d’influència de les escoles adscrites.