Entrades

Matricula alumnat de 1r d’ESO. Curs 16/17.

Female high school student walking toward a success door through a road with learning doodles

La propera setmana, del 13 al 17 de juny, serà la matrícula  de l’alumnat que cursarà 1r d’ESO el curs 2016/2017.
La informació sobre  la matrícula està a la vostra disposició a la consergeria del centre.
L’horari de matrícula serà de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 h.
L’alumnat de l’ESO de cursos diferents a 1r faran la matrícula  del 27 de juny a l’1 de juliol.

Matrícula de 1r i 2n de Batxlillerat.

Us recordem que heu de venir a fer la matrícula de primer i segon de batxillerat, demà 3 de juliol de 9 a 13:30.
Heu de portar tota la documentació que ja us vam proporcionar i el comprovant del pagament ja fet.

Matrícula de Batxillerat

Matrícula 1r de batxillerat

Alumnes del batxillerat científic-tecnològic i biosanitari
Dilluns 4 de juliol de 2011  de 9h a les 11h

Alumnes del batxillerat d’humanitats i ciències socials
Dimecres 6 de juliol de 2011 de 9h a les 11h

Matrícula 2n de batxillerat

Alumnes del batxillerat científic-tecnològic i biosanitari
Dimarts 5 de juliol de 2011 de 9h a les 11h

Alumnes del batxillerat d’humanitats i ciències socials
Dijous 7 de juliol de 2011 de 9h a les 11h

 

Matrícula 1r d'ESO

Per tal de fer efectiva la matrícula per al curs 2011/2012 dels alumnes que provenen de primària cal seguir els següents passos:

1. Recollir la documentació a la Consergeria:

 

2. Fer l’ingrés pertinent, dins l’horari establert per La Caixa per a fer aquests tipus de pagaments, els dimarts i els dijous al matí, de 8.30 a 10.30 h. Feu constar clarament el nom de l’alumne/a que fa l’ingrés.

 • Quota de material i desperfectes (50€ per alumne/a) en el número de compte 2100-3201-31-2200389979.
 • Quota de l’AMPA (37€ per família) en el número de compte 2100-3049-15-2200195954

 

3. Lliurar la documentació següent, el dia assignat per a cadascú 9h a 14h:

 • Full de sol·licitud de matrícula degudament complimentat.
 • Els resguards de pagament.
 • Autorització d’imatge.

 

 • dilluns 6 de juny: els cognoms de la “A” a la “L”
 • dimarts 7 de juny: els cognoms de la “M” a la “R”
 • dimecres 8 de juny: els cognoms de la “S” a la “Z”
 • dijous 9 i divendres 10 de juny: incidències

 

4. Un cop finalitzada la matrícula, es lliurarà a cada alumne un resguard que haurà de conservar en el seu poder per a qualsevol possible reclamació.

Calendari de preinscripció 2011

El departament d’Ensenyament ha publicat el calendari de la preinscripció i matrícula a l’ESO per al curs 2011-2012:

 • Difusió de l’oferta inicial de places, 10 de febrer
 • Presentació de sol·licituds, del 14 al 25 de febrer (La tramesa de sol·licituds per internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 24 de febrer)
 • Publicació de la llista de sol·licituds baremada, 15 de març
 • Sorteig públic del número de desempat, 15 de març
 • Termini per presentar reclamacions, del 16 al 18 de març
 • Publicació de la llista baremada definitiva, 23 de març
 • Publicació de l’oferta definitiva de places, 8 d’abril
 • Publicació de les llistes d’admesos, 2 de maig
 • Període de matriculació, 6 al 10 de juny