Entrades

Decret d’Alcaldia per al qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals

Us informem que el passat dimecres 13 de març es va publicar al BOPB l’aprovació provisional del Decret d’Alcaldia per al qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen, signat el 27 de febrer.

És per aquest motiu que s’ha obert  un període d’exposició pública de 30 dies hàbils perquè el conjunt de la ciutadania pugui dur a terme aportacions i/o les al.legacions que es considerin oportunes.

Les aportacions s’hauran de realitzar mitjançant instància al registre municipal del 14 de març al 17 d’abril.

Us adjuntem copia del decret provisional i de l’anunci del BOPB , on es fa constar que l’expedient 267/19 romandrà exposat al públic per a la seva consulta de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores a la Direcció de Serveis de Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona (Plaça Sant Miquel, 4-5, l’edifici Novíssim 4a planta).

Decret nom sentit – aprovació inicial 27febrer19

anunci-BOPB130319

Projecte Rainbow per la desestigmatizació LGTBI a l’escola Turó Blau

El projecte Rainbow implementat a l’escola Turó Blau de Sant Andreu s’emmarca en el Programa de Formació i Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGBTI.

El projecte Rainbow implementat a l’escola Turó Blau de Sant Andreu s’emmarca en el Programa de Formació i Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGBTI d’orientació i expressió en Escoles d’Infantil i Primària.

És un projecte per a la prevenció de conductes homòfobes i la prevenció de la marginació social de les persones LGTB (i les seves famílies) i de les famílies LGTB.

A més, la iniciativa vol celebrar la igualtat i la diversitat des de la diferència. I això implica promoure valors i actituds de respecte mutu no només com una forma de prevenir l’homofòbia, sinó també com una forma de créixer i ser educat en el respecte a la diferència i la singularitat de totes les persones.

L’objectiu prevenir per evitar casos d’homofòbia en totes les seves expressions: insults i vexacions, agressions físiques, estereotips, marginació social, marginació laboral, problemes de salut, etc.

La manera de treballar és proporcionar a centres educatius adscrits com el Turó Blau les eines necessàries per potenciar les actituds de respecte i integració de la diversitat afectivo-sexual i familiar així com l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat sexual i afectiva, d´identitat de gènere i dels diferents models de família. En definitiva, per educar en una societat més justa i respectuosa amb totes les persones, sigui quina sigui la seva expressió afectiva.

Paraules com «gay» o «lesbiana» estan totalment estigmatitzades i prohibides a l’escola. Què fem, doncs, amb tots aquells infants que potencialment tindran una orientació sexual o una expressió de gènere no normativa?

Què fem per incloure tots els models familiars i que tot l’alumnat se senti que el seu model familiar es tingut en compte? Hem de començar a ser conscients que en cada escola, en cada aula, hi trobarem alumnes que sentiran que no encaixen en els models de gènere expressats com a correctes o del que expressen tenir els seus companys i/o companyes. És necessari proporcionar un entorn amable i de suport per a aquests infants i també per tal que la resta se n’adoni que hi ha diferències que ens enriqueixen a totes i tots.

El Programa Educatiu Escoles Rainbow té com a objectiu promoure el coneixement sobre diversitat afectiva i familiar en professorat i alumnat. Hem d’ensenyar als infants que les persones LGTBI existeixen i que no és molt més complicat que entenguin que quan ens fem grans hi ha noies que s’enamoren de nois i hi ha noies que s’enamoren de noies. No és molt més complicat, si hem de ser sincers.

CONCURS DE CURTMETRATGES “IMPLICA’T” 

El Casal Lambda convoca el quart CONCURS DE CURTMETRATGES “IMPLICA’T” adreçat a alumnat d’ensenyaments secundaris, sobre la temàtica de l’Homofòbia.

L’objectiu és que els curts finalistes i guanyador(s) puguin esdevenir eines de sensibilització sobre la xacra de l’homofòbia. Creiem que la participació dels joves és fonamental en la prevenció de l’homofòbia i, d’altra banda, la creació i la realització de missatges breus en forma de curt, els farà conèixer i debatre una vessant més del maltracte, l’abús i la violència entre joves. I sens dubte, els curts garantiran un llenguatge i unes formes que arribaran amb més facilitat a d’altres joves.

http://lambda.cat/index.php/assessories/assessoria-educativa/curts-homofobia/684-4t-edicio-concurs-de-curtmetratges-contra-l-homofobia-implica-t

Escoles “Rainbow”: centres que integren la diversitat afectiva i de gènere

Des de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya promouen la no discriminació (per raons d’identitat sexual, ni identificació de gènere ni expressió de gènere) i vetllen pel compliment de la llei 11/2014.

Cal prevenir la discriminació i mostrar una comunitat educativa diversa per tal d’aconseguir que tothom s’hi senti inclòs i acceptat.

Per això els centres incorporem a la nostra documentació la casella del no binari.

Per mostrar la diversitat de gènere i per a sensibilitzar la població general. Al departament estan parlant amb idescat per tal d’incorporar-ho als impresos de preinscripció i matrícula.

Ja no només es pregunta als impresos si ets home o dona, sinó que existeix l’opció de posar “no binari”, és a dir, la que marcaria algú que no se sent ni home ni dona. O que, se senti com se senti, no vol explicitar-ho ni etiquetar-se. Que se sent persona.

El fet d’incloure aquesta tercera opció permet a les persones expressar el seu gènere d’una manera no-normativa. No està obligat a conformar-se amb els gèneres binaris (home i dona) i obre la porta a la diversitat.

Us mostrem una notícia de com són els centres que estan posant en pràctica mesures integradores respecte la diversitat de gènere.

http://www.ccma.cat/324/escoles-rainbow-centres-que-integren-la-diversitat-afectiva-i-de-genere/noticia/2860598/